Wanneer laat je je woning taxeren?

08 mei 2019

Bij een taxatie wordt de marktwaarde van de woning vastgesteld aan de hand van de daarvoor geldende richtlijnen. Belangrijke factoren die hier invloed op hebben, zijn het (grond)oppervlak, onderhoud, afwerkingsniveau, de locatie en de ligging. Er zijn verschillende situaties mogelijk waarin je een taxatierapport nodig hebt. 

Als je je woning gaat verkopen 
Als je je woning of appartement eerst laat taxeren voordat je de woning te koop zet, weet je zeker dat je de  juiste prijs vraagt.

Als je een nieuwe woning gaat kopen 
Bij het aanvragen van een hypotheek vraagt de hypotheekverstrekker in de meeste gevallen om een taxatierapport. 

Bij het oversluiten van een hypotheek 
Ook voor het oversluiten van een hypotheek zal de hypotheekverstrekker om een taxatierapport vragen.

Voor een lagere hypotheekrente
Is er sprake van overwaarde op je woning? Als je dit bij de bank aantoont met een taxatierapport is de kans groot dat je in een lagere risicoklasse uitkomt en je hypotheekrente naar beneden gaat. Deze besparing kan oplopen tot enkele honderden/duizenden euro’s.

Als je gebruik wilt maken van een bouwdepot
Ga je verbouwen? Als je huis meer waard wordt, kan je (een deel) van de kosten meefinancieren in je hypotheek. Vooraf bepaal je hoeveel geld je nodig hebt voor de verbouwing. Vervolgens vertel je bij de taxatie aan de taxateur wat je wilt verbouwen. De taxateur neemt in het taxatierapport de waarde voor en na de verbouwing op. De hypotheekverstrekker bepaalt vervolgens hoeveel geld je kunt lenen voor je bouwdepot en welk bedrag je kunt meefinancieren in je hypotheek. 

Als je gaat scheiden
Om een onderlinge discussie te voorkomen omtrent de waarde van de woning dient de woning bij een boedelscheiding te worden getaxeerd. Ook als één van beiden in de woning wil blijven wonen, is er een taxatierapport nodig. De bank wil namelijk graag weten wat de waarde van de woning is, aangezien de hypotheek ook wordt overgenomen door degene die in de woning blijft.