NVM kwartaalcijfers: 'Gekte op de woningmarkt neemt verder af'

23 april 2019

De woningmarktcijfers van het eerste kwartaal van 2019 zijn bekendgemaakt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM). Eén van de conclusies die hier volgens NVM-voorzitter Ger Jaarsma aan kan worden verbonden, is dat de krapte op de woningmarkt aanhoudt, maar de gekte verder afneemt. 

Uit de NVM kwartaalcijfers blijkt dat de woningprijzen nog steeds stijgen, maar minder hard dan eerder het geval was. Daarnaast vlakt de vierkante meterprijs wat af en worden de regionale verschillen in het land kleiner. “Al deze ontwikkelingen samen duiden op rustiger vaarwater, alhoewel de vraag naar woningen nog steeds groot is”, stelt Jaarsma.

Ook laten de NVM kwartaalcijfers zien dat er in het eerste kwartaal van 2019 3,2% minder woningen van eigenaar zijn gewisseld dan in datzelfde kwartaal in 2018. Jaarsma: “Het aantal verkopen stabiliseert en we bereiken ‘het nieuwe normaal’.” Dit betekent dat de NVM-makelaars dit jaar uitkomen op zo'n 145.000 transacties, mits de huidige trends doorzetten. 

Tot slot is er een daling te zien in het aantal te koop staande woningen. In het laatste kwartaal van 2018 was er nog een kleine plus te zien in het woningaanbod, maar de afgelopen drie maanden is er een daling van het aantal te koop staande woningen zichtbaar. In vergelijking met een jaar eerder is de daling zelfs 17%. Ook deze cijfers laten zien dat de woningmarkt meer in balans komt.